Λιτανεία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα 2022

Από τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου π. Γεωργίου Αλτουβά, στη Λιτανεία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα, σε ανάμνηση της σωτηρίας της πόλης το 1716 από τους Αγαρηνούς.