Κατήχηση

Το κατηχητικό έργο για τα καθολικά παιδιά των δύο ενοριών της Κέρκυρας είναι μια από τις σοβαρότερες μέριμνες τόσο του Αρχιεπισκόπου όσο και των εφημερίων και φυσικά των κατηχητών και κατηχητριών, που εργάζονται μαζί με τους γονείς και φροντίζουν ώστε τα παιδιά τους να μη χάνουν την επαφή τους με την εκκλησία. Το κατηχητικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής μας βρίσκεται στον Ποταμό, πίσω από τον παιδικό σταθμό «Άνοιξη» των Αδελφών της Θείας Αγάπης. Τα πουλμανάκια της Αρχιεπισκοπής, περνούν από τα σπίτια κάθε Σάββατο πρωί και συνοδεύουν τα παιδιά στην κατήχηση από τις 11:00’ μέχρι τη μία.