Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Κερκύρας

Ο Σύνδεσμος έχει, από το 1923, μία πολυετή παρουσία στα εκκλησιαστικά και κοινωνικά δρώμενα του νησιού. Αναγιγνώσκοντας το Καταστατικό του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Κέρκυρας αντιλαμβανόμαστε πως σκοπός του είναι:

  1.  η ενότητα των Ελλήνων Καθολικών που κατοικούν στην Κέρκυρα σε όλες τις εκδηλώσεις της εθνικής, θρησκευτικής, πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
  2. η προάσπιση και διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των καθολικών της Κέρκυρας και της Ελλάδας γενικότερα, τα οποία δικαιώματα παραχωρούν το Σύνταγμα, οι Νόμοι του Ελληνικού Κράτους και προβλέπουν οι διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες, συμφωνίες και διατάξεις.
  3. η δημιουργία και η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με τις Αρχές της Κέρκυρας, τα σωματεία, οργανώσεις και τους θεσμούς της εκκλησίας και της πολιτείας, με τους υπόλοιπους συνδέσμους των Ελλήνων Καθολικών της ελληνικής επικράτειας και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ελλήνων Καθολικών που εδρεύει στην Αθήνα.
  4. η συνεχής πνευματική και θρησκευτική καλλιέργεια των μελών του Συνδέσμου και η ανάπτυξη σ’ αυτά των ανθρώπινων αξιών και ιδιαίτερα εκείνων που θα βοηθήσουν τα μέλη να ζουν σε πνεύμα αδελφοσύνης, φιλίας και αγάπης, να συνεργάζονται σε διάλογο μεταξύ τους και με τους άλλους, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό σχέσεις αλληλεγγύης, επικοινωνίας και συνεργασίας.
  5. η αντίληψη της ιδιαίτερης αξίας των εγκόσμιων, όπως τα αγαθά της ζωής και της οικογένειας, η μόρφωση, τα οικογενειακά θέματα, τα επαγγέλματα και οι τέχνες, η κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, οι διεθνείς σχέσεις.
  6. η βαθιά εκτίμηση και η συνδρομή στα φιλανθρωπικά έργα και τις πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική αρωγή, είτε τα έργα αυτά και οι πρωτοβουλίες προέρχονται από εκκλησιαστικούς, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
  7. η ενεργός συμμετοχή στην εμβάθυνση των αρχών και των χριστιανικών αληθειών και η υπεράσπισή τους, καθώς και η εφαρμογή τους, με την προσαρμογή τους στα σύγχρονα προβλήματα, καθώς και η μελέτη – έρευνα για την εξεύρεση τρόπων και μεθόδων συμβολής, στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία.
  8. η θεμελίωση του ρόλου των λαϊκών στην αποστολή της εκκλησίας και η ζωντανή χριστιανική παρουσία των μελών του στο χώρο που ζουν και εργάζονται, καθώς επίσης και ο εντοπισμός των προβλημάτων που απασχολούν την τοπική εκκλησία και η συμβολή στην επίλυσή τους.
  9. δεν επιτρέπεται η ανάμιξη του Συνδέσμου στα κομματικά και σε έργα ξένα προς τους σκοπούς και τη διδασκαλία της καθολικής Εκκλησίας.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από αιρετό Συμβούλιο.