Καθολικοί Επίσκοποι Επτανήσων

Βασισμένος στους επισκοπικούς καταλόγους των: Hierarchia Cattolica, Giorgio Fedalto, Luigi Ippaviz, Αθανασίου Τσίτσα, Γεράσιμου Πεντόγαλου, Ανδρέα Μουστοξύδη, Σπυρίδωνος Μανταλλένα, Σπυρίδωνος Θεοτόκη, Σπυρίδωνος Ασωνίτη, Σπυρίδωνος Δε Βιάζη, Σπυρίδωνος Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Χιώτη, Νικολάου Κατραμή και Λεωνίδα Ζώη.

 

Αρχιεπίσκοποι Κερκύρας

Ν… 1274
Ν… 1277 – 1278
Antonius 1283 – 1284
Stephanus 1289 – 1296
Demetrius 1299
Marcus Contarini 1310
Christopohorus 1318
Ioannes 1320 – 1330
Ioannes 1330
Salvianus 1340
Gaddus Pisanus 1341 – 1347
Ioannes de Porta 1348
Franciscus de Aptis 1348
Nicolaus 1348 – 1350
Castellinus Romanopullus 1350 – 1376
Ioannes de Amelia 1376 – 1378
Petrus Budana 1379 – 1386
Nicolaus 1385 – 1386
Pinus Ordelaffi 1390
Marcus Iustinian 1390 – 1392
Albanus Michiel 1392 – 1406
Hillarius 1406 – 1413
Georgius de Cadolfino 1413 – 1428
Eustachius de Leonardis 1428 – 1430
Martinus Bernardini 1430 – 1452
Franciscus Gritti 1452 – 1458
Petrus Iustinian 1458
Isidorus Rutheniensis 1458 – 1459
Petrus Frigerio 1459 – 1481
Sanctus Venier 1418 – 1514
Christophorus Marcello 1514 – 1527
Iacobus Cocco 1528 – 1560
Antonius Cocco 1565 – 1577
Bernardinus Suriano 1577 – 1583
Maffeus Venier 1583 – 1586
Ioannes Balbi 1587 – 1597
Vincentius Querini 1597 – 1618
Benedictus Bragadin 1618 – 1658
Carolus Labia 1659 - 1677
Marcus Antonius Barbarigo 1678 - 1688
Georgius Emo 1688 - 1705
Augustus Antonio Zacco 1706 - 1723
Angelus Maria Querini 1723 - 1727
Vincentius Maria Mazzoleni 1727 - 1731
Ioannes Antonius Foscarini 1732 - 1739
Antonius Nani 1742 - 1765
Paulus da Ponte 1765 - 1773
Andreas Benedictus Ganassoni 1773 - 1779
Franciscus Maria Fenzi 1779 - 1799
Daulus Augusto Foscolo 1818 - 1830
Petrus Antonius Nostrano 1830 - 1850
Francis Joseph Nicholson 1850 - 1855
Carolus Rivelli 1856 - 1858
Spiridione Maddalena 1860 - 1884

Επίσκοποι Κεφαλληνίας – Ζακύνθου

Benedictus 1207 – 1228
Ioannes Georgius 1252
Palmerius de Gallucio 1252
Henricus Paduanus 1264 – 1273
Nerucius ή Rainerius 1340
Nicolaus 1341
Emmanuel 1350
Daniel 1370
Persevallus de Aleria 1370 – 1375
Angelus de Cotronio 1375 – 1383
Princivallus 1385
Blasius 1385 – 1396
Petrus Ioannes 1396 – 1398
Gregorius Nardi 1400 – 1427
Antonius de Morellis 1427 – 1430
Domenicus de Pupio 1430 – 1437
Ioannes 1437 – 1443
Ioannes Iacobus 1443
Ioannes de Arcadia ή Ioannes Ungara 1458 – 1463
Ioannes Antonius Scardemetus 1463 – 1488
Marcus de Franceschi 1488 – 1521
Ferdinandus de Medicis 1521 – 1550
Ioannes Francescus Commendoni 1555 – 1560
Ioannes Petrus Delphinus 1560 – 1574
Paulus de Grasso Bonomien 1574 – 1588
Domenicus Carlus 1589 – 1595
Raphael Invitiatus 1597 – 1611
Marcus Pasqualigus 1611 – 1624
Ioannes Michael de Varolis 1625 – 1634
Constantinus de Rubeis 1634 – 1640
Ioannes de Rubeis 1640 -1644
Franciscus Gozzadini 1654 – 1673
Hyacinthus Maria Conigli 1675 – 1694
Epiphanius Fanelli 1695 – 1697
Ioannes Vincentius de Philippis 1698 – 1718
Ioannes Chrysostomus Calvi 1718 – 1729
Iosephus Caccia 1729 – 1730
Caesar Bonaiuti 1731 – 1736
Balthasar Maria Remondini 1736 – 1777
Bernardus Bocchini 1778 – 1785
Franciscus Mercati 1785 – 1804
Aloysius Scacoz 1815 – 1831
Aloysius Lastaria 1831 – 1836
Ioannes Thomas Hynes 1838 – 1839
Evangelista Boni 1872 – 1897
Dionisius Rosarius Nicolosi 1885 – 1890

Καθολικοί Αρχιεπίσκοποι Κερκύρας, Ζακύνθου - Κεφαλληνίας

Evangelista Boni 1885 - 1897
Aντώνιος Ιωάννης Βαπτιστής Δελένδας 1898 - 1900
Θεόδωρος Αντώνιος Πόλιτο 1901 - 1911
Δομήνικος Δαρμανίν 1912 - 1919
Λεονάρδος Πρίντεζης 1919 - 1940
Αντώνιος Γρηγόριος Βουτσίνος 1947 - 1952
Αντώνιος Βαρθαλίτης 1962 – 2003
Ιωάννης Σπιτέρης 2003 – 2021
Γεώργιος Αλτουβάς 2021 –

Σ.Γ.