Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Μάρκου

Η Καθολική Μητρόπολη του Αγίου Μάρκου Ζακύνθου χτίστηκε στη βάση παλαιότερης ομώνυμης εκκλησίας το 1747 από τον ιστοριογράφο και λόγιο Ζακύνθου, τον καθολικό Επίσκοπο Βαλτάσαρ Μαρία Ρεμονδίνη, ενώ δίπλα από το Ναό στεγάζονταν το επισκοπικό μέγαρο και το πρεσβυτέριο, στα οποία φυλάσσονταν μία αξιόλογη πινακοθήκη κι ένα πλουσιότατο αρχείο. Δυστυχώς τον Αύγουστο του 1953, η σεισμοπυρκαγιά που έπληξε το νησί, αφάνισε κάθε ιστορικό μνημείο και κειμήλιο της καθολικής Εκκλησίας στην πόλη και στην ύπαιθρο. Οι περίφημοι πίνακες, οι προσωπογραφίες, οι κώδικες, τα χειρόγραφα του αρχείου, τα ιερά κειμήλια, έγιναν μέσα σε λίγη ώρα στάχτη και σκόνη. Με ενέργειες του τότε εφημερίου π. Άγγελου Αγιούς και στην συνέχεια του π. Σωτηρίου Βέλλα, ο ναός ανοικοδομήθηκε όπως είναι σήμερα.

Ο Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Μάρκου αναγνωρίστηκε επίσημα ως Θ.Ν.Π. με Αριθμό Απόφασης Αναγνώρισης 1/23.07.2015 του Πρωτοδικείου Ζακύνθου.

Επωνυμία χώρου λατρείας: Ιερός Καθολικός Καθεδρικός και Ενοριακός Ναός Αγίου Μάρκου
Έδρα: Πλατεία Αγίου Μάρκου, 291 00 Ζάκυνθος
Δήμος: Ζακύνθου
Υπεύθυνος Θρησκευτικός Λειτουργός: Ο Εφημέριος Πατρών και οι Ιερείς του Κλήρου της Κέρκυρας
Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας: 1747