Καθολικό κοιμητήριο Κέρκυρας

Καθολικό κοιμητήριο Κέρκυρας

Η ίδρυση του κοιμητηρίου και του κοιμητηριακού ναού, πραγματοποιήθηκαν με απόφαση και επιχορήγηση της διοίκησης του Ιονίου Κράτους στις αρχές του 19ου αιώνα. Μέσα στο κοιμητήριο, μαλτεζοκερκυραίοι εργάτες, ανήγειραν ένα μικρό ναΐσκο, υπό τον τίτλο της «Παναγίας του Καρμήλου». Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Pietro Antonio Nostrano στις 26 Οκτωβρίου 1836 και ο πρώτος που ετάφη στο Καθολικό Κοιμητήριο, υπήρξε ο ογδονταπεντάχρονος Πέτρος Φρε, στις 6 Νοεμβρίου του 1836.

Το 1849 ο Αρχιεπίσκοπος Carlo Rivelli θα επεκτείνει το χώρο του κοιμητηρίου και θα μεγαλώσει το ναό, ενώ το 1882 διοργανώθηκε έρανος για την αγορά των όμορων οικοπέδων. Στο κτίριο που διέμενε ο επιστάτης στην κεντρική είσοδο του κοιμητηρίου, πρωτοφιλοξενήθηκαν οι Φραγκισκανές Μοναχές της Ιεράς Καρδίας του Ιησού από τη Μάλτα, το 1907, αλλά και οι πρώτοι καπουκίνοι της Κοινότητας της Κέρκυρας, όταν εγκατέλειψαν το μοναστήρι τους στη Λευκάδα και εγκαταστάθηκαν εδώ, τον Ιούνιο του 1924.

Την ευθύνη του Κοιμητηρίου της Αρχιεπισκοπής έχουν οι Πατέρες Καπουκίνοι.