Ενοριακά – Ποιμαντικά Συμβούλια

Σε κάθε Ενορία που συστάθηκε νόμιμα από την Εκκλησιαστική Αρχή υπάρχει ένα Συμβούλιο το οποίο ονομάζεται Ενοριακό – Ποιμαντικό Συμβούλιο. Το Ενοριακό Συμβούλιο είναι ο πρωταρχικός θεσμός της ενοριακής ζωής ως χώρος και τρόπος άσκησης της συνυπευθυνότητας κληρικών και λαϊκών η οποία απορρέει από τη κοινή συμμετοχή στην ιεροσύνη του Χριστού μέσω του Βαπτίσματος και του Χρίσματος.

Σκοπός του Ενοριακού Συμβουλίου είναι:

  1. ο συντονισμός ανάμεσα στον Εφημέριο, τους Ενορίτες και τους Ενοριακούς Θεσμούς για την εκπλήρωση της αποστολής της Ενορίας στο έργο της εμπέδωσης και της διάδοσης του Ευαγγελίου.
  2. η παρουσίαση και η μελέτη πρακτικών και εφικτών προτάσεων ποιμαντικής δράσης μέσα στην Ενορία και
  3. η προστασία, η συντήρηση, η αξιοποίηση και η διαχείριση της ενοριακής περιουσίας.

Αποστολή του Ενοριακού Συμβουλίου είναι η μέριμνα για την ανάπτυξη του κοινοτικού πνεύματος μέσα στην Ενορία κι η διαχείριση της κινητής και ακίνητης ενοριακής περιουσίας.

Στην Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου – Κεφαλληνίας Θ.Ν.Π., λειτουργούν τρία τέτοια Συμβούλια (Ενορίας Καθεδρικού Ναού – Ενορίας Ιεράς Καρδίας του Ιησού – Ενορίας Αγ. Νικολάου Κεφαλληνίας) με ευθύνη των Εφημερίων.