“Η πορεία της συνοδικότητας είναι ακριβώς η πορεία που περιμένει ο Θεός από την Εκκλησία της τρίτης χιλιετίας”

Προς το Χριστεπώνυμο πλήρωμα
της Εκκλησιαστικής Επαρχίας της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλληνίας
και του Αποστολικού Βικαριάτου της Θεσσαλονίκης.

Στην Ομιλία του με την ευκαιρία της 50ής επετείου από την θέσπιση της Συνόδου των Επισκόπων ο Πάπας Φραγκίσκος μεταξύ άλλων είπε:

"Η πορεία της συνοδικότητας είναι ακριβώς η πορεία που περιμένει ο Θεός από την Εκκλησία της τρίτης χιλιετίας".

Αυτή η διαδρομή της συνοδοιπορίας, της συμπόρευσης των Λαϊκών, των Ποιμένων και του Επίσκοπου της Ρώμης, με την πνοή του Αγίου Πνεύματος, αναζωογονεί την Εκκλησία που διαβουλεύεται για να αναζητήσει να βιώσει την κοινωνία, να επιτύχει τη συμμετοχή και να ανοίξει τον εαυτό της στην αποστολή. Στην πραγματικότητα η συνοδικότητα , αυτή η συνοδοιπορία, φανερώνει τη φύση της ίδιας της Εκκλησίας, τη συστατική της διάσταση και μας προσανατολίζει στον Ευαγγελισμό.

Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία του Θεού συγκαλείται σε Σύνοδο. Η πορεία αυτή υπό τον τίτλο: Προς μια Εκκλησία συνοδική: κοινωνία, συμμετοχή, αποστολή, όπως τονίζεται στο προπαρασκευαστικό έγγραφο, θα ανοίξει πανηγυρικά στη Ρώμη στις 9-10 Οκτωβρίου 2021 και στις 17 Οκτωβρίου 2021 με επισημότητα σε κάθε τοπική Εκκλησία. Στο Βικαριάτο της Θεσσαλονίκης θα τελέσουμε την επίσημη συμμετοχή της τοπικής Εκκλησίας μας την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021. Αυτή η Σύνοδος η οποία αποτελείται από διάφορα στάδια θα ολοκληρωθεί με την Τακτική Γενική Σύνοδο των Επισκόπων τον Οκτώβριο του 2023.
Στην περίοδο που θα ξεκινήσει από την έναρξη της Συνόδου και μέχρι τον Απρίλιο του 2022 όλος ο Λαός του Θεού καλείται να συναχθεί σε σώμα και να αφουγκραστεί όλη την κοινότητα, (νέους, ηλικιωμένους, οικογένειες, θεσμούς της Εκκλησίας, εκκλησιαστικά κινήματα, Μοναχικά Τάγματα, Κληρικούς) χωρίς κανένα αποκλεισμό, ακόμη και εκείνους που δεν συμμετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας.

Η διαβούλευση αυτή θα γίνει με τη βοήθεια δέκα θεματικών πυρήνων που διαρθρώνουν διαφορετικές πτυχές της έμπρακτης συνοδοιπορίας του Λαού του Θεού. Το πρώτο αυτό στάδιο της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί τόσο σε ενοριακό επίπεδο όσο και σε Επαρχιακό. Για το λόγο αυτό κάθε Επίσκοπος θα ονομάσει έναν υπεύθυνο σε κάθε εκκλησιαστική Επαρχία καθώς και μία ομάδα οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της διαβούλευσης στην τοπική Εκκλησία και θα είναι κι ένα σημείο αναφοράς. Όλη αυτή η διαδικασία θα έχει ανάγκη από τη στήριξη της προσευχής μας ατομικής και κοινοτικής και κυρίως έχει ανάγκη από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα μας βοηθήσει να αφουγκραστούμε τόσο το θέλημα του Θεού όσο και τη φωνή του Λαού Του. Τέλος, όπως υπογραμμίζει το προπαρασκευαστικό έγγραφο: "Ο σκοπός της Συνόδου και συνεπώς αυτής της διαβούλευσης δεν είναι η παραγωγή εγγράφων, αλλά να ανθίσουν τα όνειρα, να καρποφορήσουν οι ελπίδες, να τονωθεί η εμπιστοσύνη, να επουλωθούν οι πληγές, να συσφίξουν οι σχέσεις, να ξημερώσει μια αυγή ελπίδας, να μάθει ο ένας από τον άλλο, και να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα που να φωτίσει το νου, να ζεστάνει τις καρδιές, να ξαναδώσει δύναμη στα χέρια μας".

Ο Αρχιεπίσκοπος
+Γεώργιος