Φιλανθρωπικό Μπαζαρ 12- 16 Απριλίου 2022

Κάριτας Κερκυρας

Όπισθεν Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας
(οδός Ευγενίου Βουλγάρεως)