Το πρώτο Δ.Σ. της Ένωσης Καθολικών Νέων Κέρκυρας το 1953

Το πρώτο Δ.Σ. της Ένωσης Καθολικών Νέων Κέρκυρας το 1953