για την Ενορία Καθολικού Καθεδρικού Κέρκυρας ΝΤΟΜΟΣ