εξώφυλλο. Μεταβυζαντινή εικόνα της Παναγίας της Υγείας στην Καθολική Μητρόπολη Κέρκυρας