για την κατήχηση – το παρεκκλήσιο του κατηχητικού κέντρου